Hoofd menu

vrijdag 4 december 2020

Ormus-C11-Gold is maandelijks 3 dagen na volle maan vers verkrijgbaar

 


Ormus is geen proces van enkele enkele ingrediënten bij elkaar gooien, het is een voorbereiding van een algemistische produktie van de steen der wijzen uit verschillende natuurlijke componenten die al enkele dagen van tevoren klaargezet worden en 'snachts buiten moeten staan.
3 dagen vóór volle maan gaan de geprepareerde ingredienten naar buiten zodat de ormus gecrëeerd  kan worden tijdens de volle maan en is 3
 dagen daarna weer leverbaar.

De multidimensionale werking van Ormus, de Steen der Wijzen of Levens Elixer genaamd,
veroorzaakt een verandering in het lichaam.
Het creëert een transmutatie in de cellulaire structuur, wat tot effect heeft dat de cellen meer licht gaan bevatten.

dinsdag 1 december 2020

Volle maan 1 december 2020 (Petra Stam

 Volle maan 1 december 2020


De natuur trekt zich langzaam naar binnen toe voor een welverdiende rust. Voordat wij dat gaan doen, is het goed om terug te kijken naar het afgelopen seizoen van groei en bloei binnen je eigen processen. Zo kun je zien wat je hebt bereikt en waarvan je wilt genieten of wat je wilt opslaan uit die periode. Zie wat is uitgegroeid, wat je succesvol hebt neergezet of afgerond en wat je nu kunt oogsten. Wat heb je bereikt en wat valt er dus te vieren in deze tijd? Als iets op een hoogtepunt is, zal er een ommekeer plaatsvinden. Wat wil jij loslaten, omdat het je niet meer dient? Onsterfelijkheid bevindt zich in ervaringen, liefde, bewustzijn en verbinding. Wat wil je meenemen naar de volgende periode en verder ontwikkelen of meer ruimte geven in jouw leven? De herfst is een goede tijd voor lange-termijndoelen.


De volle maan in Ram geeft behoefte aan vernieuwing, brengt vurigheid en wellicht ook impulsiviteit. Het is goed om actie te ondernemen op wat je voelt, maar wees geen olifant in een porseleinkast. Onder deze maan is het een uitdaging om geduld te hebben, goed te luisteren (zowel naar jezelf als naar wat er in de buitenwereld werkelijk wordt gezegd) en om niet te strijdlustig te zijn. Mars loopt retrograde dus de energie constructief laten stromen kan lastig zijn. Door de retrograde gang kust Mars Eris nog eens: dat kan zich uiten in de behoefte om de waarheid boven te krijgen, maar als die niet goed is uit te drukken, kijk dan uit dat je jezelf niet ‘vergiftigt’, omdat boosheid, frustratie of vechtlust naar binnen slaat. Als je actie wilt ondernemen, handel dan naar een zielenweten of een zielenverlangen in plaats van druk te zijn met van alles wat op je pad komt en jou wellicht juist afleidt van je innerlijke rust en weten.

Uranus vlak bij de Maan maakt dat je vrijheidsdrang toeneemt, dat je intuïtie goed werkt en dat je opgewekt bent. De Zon in Weegschaal wenst harmonie en balans, maar Uranus – Zon geeft juist onrust, maakt dat je steeds zoekt naar verandering en ontevredenheid ervaart. Dit kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat je breekt met een oude gewoonte, denkwijze of vriendschap. Wees niet te impulsief, maar voel en denk iets goed door, voordat je deze dagen stappen onderneemt.

De Maan naast Cheiron maakt extra bewust op jouw emotionele behoeften. Waarin ervaar je een tekort? Wat kun je doen om veiligheid in jezelf te verwezenlijken? Hoewel het gaat om je thuis te voelen in jezelf, helpt het om een fijne plek in je huis of tuin te maken om op te laden en je thuis te voelen. Richt je op zaken die hoopgevend zijn en energie geven. Venus tegenover Ceres daagt je uit om je eigenwaarde niet te laten afhangen van hoe aantrekkelijk of geliefd anderen jou vinden, maar zelfliefde te laten groeien en stromen. Zoek contact met gelijkwaardige mensen en geef jezelf niet weg ondanks dat je de behoeften van anderen aanvoelt. Bedank de Aarde en bedenk wat jij kunt doen voor of bijdragen aan deze mooie planeet die ons zoveel geeft, voor ons zorgt en ons draagt.

Bron: petra  stam


zaterdag 31 oktober 2020

  

Dit is de tweede volle maan in oktober. Deze ‘blauwe’ Jachtmaan draagt het thema ‘overleven en transformatie’. De natuur trekt zich in zichzelf terug, de dagen worden steeds korter, bladeren vallen en zullen verteren. Wat de komende maanden overleeft, zal in de lente weer opkomen en uitkomen. In de kiem leeft alles immers voort. Door je te richten op je innerlijke licht kun je (ook als de wereld donker en vijandig voelt) voelen, dat je meer bent dan je fysieke vorm, dat je ziel of Spirit vrij is, onsterfelijk, maar dat je in de aardse wereld wel degelijk iets te doen en te brengen hebt. Sta stil bij je eigen onderwereld, je onderbewuste. Wat wil jij najagen de komende tijd? Wat wil je in jezelf laten overleven of groeien? Welke blokkade, angst of negatieve gedachte ervaar je en hoe zou je die kunnen transformeren? Welke diepgaande verandering heb jij nodig om verder te kunnen, om (later) jouw gewenste nieuwe start te maken, om van overleven naar leven te gaan? Door je innerlijke licht te laten groeien, sterker te laten stralen en toch jouw eigen weg te blijven volgen, blijf je dichter bij jezelf en ben je tevens een voorbeeld voor anderen.

zondag 30 augustus 2020

Volle Maan 2 september - Petra Stam

07:23 uur Petra Stam
Met de volle Maan van het Hemelvuur zijn we in de nazomer beland. De dagen worden merkbaar korter, de temperatuur daalt en een heuse storm verjoeg de tropische warmte. Omdat we ons tussen twee oogstmanen in bevinden, is dit een goede tijd om stil te staan bij je innerlijke oogst. Wat heb je bereikt de afgelopen maanden? Waarom ben je daar wel of niet tevreden mee? Stem je gewenste en behaalde oogst op elkaar af en bedenk wat je een volgende keer anders wilt. Dit is een overgangstijd van buiten naar binnen, van warmte naar kou en van licht naar donker. Soms kunnen daardoor onbewuste emoties, ingevingen of prikkels opkomen. Luister naar je innerlijke stem, schrijf je dromen op (zowel nacht- als dagdromen), want ze geven inzicht in wat jij wel of juist niet verlangt. Leef volgens je eigen waarheid, niet die van de media of je omgeving. Doe eigen onderzoek, zet eigen autonome stappen en blijf trouw aan jouw hart(sverlangen). Het thema bij deze volle maan is ‘inzicht en waarheid’.

Verse Ormus C11 Gold vanaf 5 September weer verkrijgbaar


Ormus is geen proces van enkele enkele ingrediënten bij elkaar gooien, het is een voorbereiding van een algemistische produktie van de steen der wijzen uit verschillende natuurlijke componenten die al enkele dagen van tevoren klaargezet worden en 'snachts buiten moeten staan.
vannacht wordt de ormus met de volle maan van 2 september gecrëeerd en is

2 dagen daarna weer leverbaar.

De multidimensionale werking van Ormus, de Steen der Wijzen of Levens Elixer genaamd,
veroorzaakt een verandering in het lichaam.
Het creëert een transmutatie in de cellulaire structuur, wat tot effect heeft dat de cellen meer licht gaan bevatten.

maandag 3 augustus 2020

Volle maan 3 augustus 2020

Wolken en zon wisselen elkaar af, maar zodra het onbewolkt is, dan is het ook echt zomer! De volle Graanmaan wordt ook wel de Rode Maan genoemd, omdat die door de drukkende warmte een rood waas kan vertonen. In deze tijd is het goudgele graan op het land gerijpt en klaar om te worden geoogst. 

De Aarde geeft en deelt in haar overvloed. Zoals de natuur het hele proces heeft doorlopen van zaaien, groeien, rijping en oogsten, zo kunnen wij dat ook in onszelf herkennen. Juist door de inzet en de processen die je hebt doorlopen, valt er nu waarschijnlijk iets te oogsten. Het thema ‘overvloed en bestemming’ laat je stilstaan bij de rijkdom die zowel buiten jezelf als in jezelf te vinden is. Wij kunnen onze bestemming (doelen, plannen, intenties) altijd weer aanpassen aan de situatie om ons heen of aan nieuwe inzichten die we hebben opgedaan. Iedereen is een medium, op zijn/haar manier een doorgeefluik, dus luister vooral naar wat jouw innerlijke stem je meedeelt. Creatie is van binnen naar buiten, reactie van buiten naar binnen…

donderdag 2 juli 2020

voorbereidingen voor de Ormus van 5 Juli staan reeds klaar

Ormus is geen proces van enkele enkele ingrediënten bij elkaar gooien, het is een voorbereiding van een algemistische produktie van de steen der wijzen uit verschillende natuurlijke componenten die al enkele dagen van tevoren klaargezet worden en 'snachts buiten moeten staan.
vannacht staat de voorbereiding voor de deur zodat met de volle maan van 5 juli de Ormus gecrëeerd kan worden.

2 dagen daarna is de ormus weer leverbaar.De multidimensionale werking van Ormus, de Steen der Wijzen of Levens Elixer genaamd,
veroorzaakt een verandering in het lichaam.
Het creëert een transmutatie in de cellulaire structuur, wat tot effect heeft dat de cellen meer licht gaan bevatten.