Hoofd menu

woensdag 11 december 2019

Volle maan 12 december 2019

Het is koud, veelal nat en grijs buiten als de volle Boommaan aan de hemel staat. Er is niet veel leven meer waar te nemen in de natuur, maar de groenblijvende bomen nemen een bijzondere plek in. 

Naalddragende bomen werden gezien als een symbool van onsterfelijkheid en werden vlak voor de langste nacht (21 december) versierd om het licht dichterbij te halen. Bomen hebben wortels, een stam en een kruin. Die kun je respectievelijk zien als het onderbewuste, het aardse nu en het bovenbewuste.

vrijdag 13 september 2019

Volle maan 14 september 2019 (Petra Stam)


©Petra Stam
Hoewel de herfst volgens de kalender op 23 september start, voelt het buiten al alsof de zomer is afgelopen en we het najaar zijn ingestapt. In deze tijd deelt de Aarde haar vele schatten met ons. De natuur is hier naartoe gegroeid, de bestemming is bereikt en de vruchten kunnen worden geplukt. Wees dankbaar voor wat je hebt en wat je krijgt.

 Kijk welke successen je zelf hebt behaald. Wat heb je gezaaid, waarvoor heb je gewerkt en wat heb je bereikt? Wat valt er te oogsten in jouw leven? De volle Oogstmaan heeft het thema ‘loslaten en onsterfelijkheid’. Als iets op een hoogtepunt is, zal er ook een ommekeer zijn. Je slaat je ervaringen, kennis en wijsheden (onsterfelijkheid) op om mee te nemen naar een volgende fase. Vier het leven, leef vanuit respect en ga voor geestelijke groei. Na de volle maan is het tijd om (nieuwe) lange-termijndoelen te formuleren.

donderdag 15 augustus 2019

Volle Maan (Petra Stam)

Hoewel we ons nog midden in de zomer bevinden, is de Zon veelal verstopt achter grijze wolken. De zonnestralen die ons wel bereiken zorgen meteen voor flinke warmte, maar regen heeft de overhand in grote delen van het land. Het broeierige weer kan leiden tot onweer. Bliksem kun je zien als symbool voor een flits van inzicht.

Het thema bij de periode van de Maan van het Hemelvuur is dan ook ‘inzicht en waarheid’. De nazomer brengt de overgangstijd van buiten naar binnen, van warmte naar kou en van licht naar donker. Dit kan nieuwe ingevingen of levendige dromen geven. Daarbij zorgen de vele zonnevlammen de schommelende elektromagnetische golven in de atmosfeer voor verschuivingen in ons: oude of onderdrukte emoties knallen omhoog als een bal die onder water werd gehouden en confronteren ons aan de ene kant met verlangens en aan de andere kant met de tijdelijkheid ervan: emoties komen en gaan en het is de kunst er niet in op te gaan. Als dat lukt, kun je dichter bij een grotere, innerlijke waarheid komen.

vrijdag 28 juni 2019

De basis principes van ORmus

Er zijn veel mysterieuze en magische dingen die in de geschiedenis zijn vastgelegd. Het Bijbelse manna, de Steen der Wijzen, de Fontein der Jeugd, de Orgone-energie, prana, chi, de Heilige Graal, de Grote Piramide en de Ark van het Verbond zijn enkele van deze dingen. Het lijkt erop dat deze en nog veel meer dingen te maken hebben met een nieuwe klasse van materialen die de laatste decennia zijn geïdentificeerd en beschreven.

Aan het eind van de jaren zeventig merkte een boer uit Arizona, David Hudson, een aantal zeer vreemde materialen op toen hij bezig was met goudwinning op zijn land.  Hudson besteedde het volgende decennium enkele miljoenen dollars aan het uitzoeken hoe hij deze vreemde materialen kon verkrijgen en ermee kon werken. In 1989 kreeg David Hudson patenten op deze materialen en methoden om ze te verkrijgen.(1)

donderdag 27 juni 2019

Ormus wat is dat?


Het is begonnen in 1976, in Phoenix, Arizona. Daar woond een rijke kantoenboer genaamd DavidHudson die zo’n dertig duizend hectare grond bezat. Hij had een groot hun 40 werknemers en 4 miljoen dollar krediet bij de bank. Hi inoemde zichzelf “Mr. Material Man”. Toch ging het niet
lang duren voor het lot hem op een avontuurlijke alchemistische zoektocht zou zetten op weg naar het
uiterst interessante ORMUS

Een probleem waar hij mee kampte was dat zijn grond moeilijk doordringbaar was voor water, dat kwam door, toentertijd een van nature daar aanwezig hoog gehalte aan natrium in de bodem. Om dat op te lossen injecteerde hij de grond met 15 ton geconcentreerd o.a zwavelzuur per hectare, waarna het werd beregend, en het water en het zwavelzuur een reactie met elkaar aangingen waardoor de bovenste laag van de grond na toevoeging van natriumcarbonaat (om de voedingssto×en te beschermen) binnen twee jaar veranderde in een stuk grond wat weer geschikt was om op planten te kweken.