Hoofd menu

vrijdag 28 juni 2019

De basis principes van ORmus

Er zijn veel mysterieuze en magische dingen die in de geschiedenis zijn vastgelegd. Het Bijbelse manna, de Steen der Wijzen, de Fontein der Jeugd, de Orgone-energie, prana, chi, de Heilige Graal, de Grote Piramide en de Ark van het Verbond zijn enkele van deze dingen. Het lijkt erop dat deze en nog veel meer dingen te maken hebben met een nieuwe klasse van materialen die de laatste decennia zijn geïdentificeerd en beschreven.

Aan het eind van de jaren zeventig merkte een boer uit Arizona, David Hudson, een aantal zeer vreemde materialen op toen hij bezig was met goudwinning op zijn land.  Hudson besteedde het volgende decennium enkele miljoenen dollars aan het uitzoeken hoe hij deze vreemde materialen kon verkrijgen en ermee kon werken. In 1989 kreeg David Hudson patenten op deze materialen en methoden om ze te verkrijgen.(1)

donderdag 27 juni 2019

Ormus wat is dat?


Het is begonnen in 1976, in Phoenix, Arizona. Daar woond een rijke kantoenboer genaamd DavidHudson die zo’n dertig duizend hectare grond bezat. Hij had een groot hun 40 werknemers en 4 miljoen dollar krediet bij de bank. Hi inoemde zichzelf “Mr. Material Man”. Toch ging het niet
lang duren voor het lot hem op een avontuurlijke alchemistische zoektocht zou zetten op weg naar het
uiterst interessante ORMUS

Een probleem waar hij mee kampte was dat zijn grond moeilijk doordringbaar was voor water, dat kwam door, toentertijd een van nature daar aanwezig hoog gehalte aan natrium in de bodem. Om dat op te lossen injecteerde hij de grond met 15 ton geconcentreerd o.a zwavelzuur per hectare, waarna het werd beregend, en het water en het zwavelzuur een reactie met elkaar aangingen waardoor de bovenste laag van de grond na toevoeging van natriumcarbonaat (om de voedingssto×en te beschermen) binnen twee jaar veranderde in een stuk grond wat weer geschikt was om op planten te kweken.