Hoofd menu

vrijdag 4 december 2020

Ormus-C11-Gold is maandelijks 3 dagen na volle maan vers verkrijgbaar

 


Ormus is geen proces van enkele enkele ingrediënten bij elkaar gooien, het is een voorbereiding van een algemistische produktie van de steen der wijzen uit verschillende natuurlijke componenten die al enkele dagen van tevoren klaargezet worden en 'snachts buiten moeten staan.
3 dagen vóór volle maan gaan de geprepareerde ingredienten naar buiten zodat de ormus gecrëeerd  kan worden tijdens de volle maan en is 3
 dagen daarna weer leverbaar.

De multidimensionale werking van Ormus, de Steen der Wijzen of Levens Elixer genaamd,
veroorzaakt een verandering in het lichaam.
Het creëert een transmutatie in de cellulaire structuur, wat tot effect heeft dat de cellen meer licht gaan bevatten.

dinsdag 1 december 2020

Volle maan 1 december 2020 (Petra Stam

 Volle maan 1 december 2020


De natuur trekt zich langzaam naar binnen toe voor een welverdiende rust. Voordat wij dat gaan doen, is het goed om terug te kijken naar het afgelopen seizoen van groei en bloei binnen je eigen processen. Zo kun je zien wat je hebt bereikt en waarvan je wilt genieten of wat je wilt opslaan uit die periode. Zie wat is uitgegroeid, wat je succesvol hebt neergezet of afgerond en wat je nu kunt oogsten. Wat heb je bereikt en wat valt er dus te vieren in deze tijd? Als iets op een hoogtepunt is, zal er een ommekeer plaatsvinden. Wat wil jij loslaten, omdat het je niet meer dient? Onsterfelijkheid bevindt zich in ervaringen, liefde, bewustzijn en verbinding. Wat wil je meenemen naar de volgende periode en verder ontwikkelen of meer ruimte geven in jouw leven? De herfst is een goede tijd voor lange-termijndoelen.


De volle maan in Ram geeft behoefte aan vernieuwing, brengt vurigheid en wellicht ook impulsiviteit. Het is goed om actie te ondernemen op wat je voelt, maar wees geen olifant in een porseleinkast. Onder deze maan is het een uitdaging om geduld te hebben, goed te luisteren (zowel naar jezelf als naar wat er in de buitenwereld werkelijk wordt gezegd) en om niet te strijdlustig te zijn. Mars loopt retrograde dus de energie constructief laten stromen kan lastig zijn. Door de retrograde gang kust Mars Eris nog eens: dat kan zich uiten in de behoefte om de waarheid boven te krijgen, maar als die niet goed is uit te drukken, kijk dan uit dat je jezelf niet ‘vergiftigt’, omdat boosheid, frustratie of vechtlust naar binnen slaat. Als je actie wilt ondernemen, handel dan naar een zielenweten of een zielenverlangen in plaats van druk te zijn met van alles wat op je pad komt en jou wellicht juist afleidt van je innerlijke rust en weten.

Uranus vlak bij de Maan maakt dat je vrijheidsdrang toeneemt, dat je intuïtie goed werkt en dat je opgewekt bent. De Zon in Weegschaal wenst harmonie en balans, maar Uranus – Zon geeft juist onrust, maakt dat je steeds zoekt naar verandering en ontevredenheid ervaart. Dit kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat je breekt met een oude gewoonte, denkwijze of vriendschap. Wees niet te impulsief, maar voel en denk iets goed door, voordat je deze dagen stappen onderneemt.

De Maan naast Cheiron maakt extra bewust op jouw emotionele behoeften. Waarin ervaar je een tekort? Wat kun je doen om veiligheid in jezelf te verwezenlijken? Hoewel het gaat om je thuis te voelen in jezelf, helpt het om een fijne plek in je huis of tuin te maken om op te laden en je thuis te voelen. Richt je op zaken die hoopgevend zijn en energie geven. Venus tegenover Ceres daagt je uit om je eigenwaarde niet te laten afhangen van hoe aantrekkelijk of geliefd anderen jou vinden, maar zelfliefde te laten groeien en stromen. Zoek contact met gelijkwaardige mensen en geef jezelf niet weg ondanks dat je de behoeften van anderen aanvoelt. Bedank de Aarde en bedenk wat jij kunt doen voor of bijdragen aan deze mooie planeet die ons zoveel geeft, voor ons zorgt en ons draagt.

Bron: petra  stam


zaterdag 31 oktober 2020

  

Dit is de tweede volle maan in oktober. Deze ‘blauwe’ Jachtmaan draagt het thema ‘overleven en transformatie’. De natuur trekt zich in zichzelf terug, de dagen worden steeds korter, bladeren vallen en zullen verteren. Wat de komende maanden overleeft, zal in de lente weer opkomen en uitkomen. In de kiem leeft alles immers voort. Door je te richten op je innerlijke licht kun je (ook als de wereld donker en vijandig voelt) voelen, dat je meer bent dan je fysieke vorm, dat je ziel of Spirit vrij is, onsterfelijk, maar dat je in de aardse wereld wel degelijk iets te doen en te brengen hebt. Sta stil bij je eigen onderwereld, je onderbewuste. Wat wil jij najagen de komende tijd? Wat wil je in jezelf laten overleven of groeien? Welke blokkade, angst of negatieve gedachte ervaar je en hoe zou je die kunnen transformeren? Welke diepgaande verandering heb jij nodig om verder te kunnen, om (later) jouw gewenste nieuwe start te maken, om van overleven naar leven te gaan? Door je innerlijke licht te laten groeien, sterker te laten stralen en toch jouw eigen weg te blijven volgen, blijf je dichter bij jezelf en ben je tevens een voorbeeld voor anderen.

zondag 30 augustus 2020

Volle Maan 2 september - Petra Stam

07:23 uur Petra Stam
Met de volle Maan van het Hemelvuur zijn we in de nazomer beland. De dagen worden merkbaar korter, de temperatuur daalt en een heuse storm verjoeg de tropische warmte. Omdat we ons tussen twee oogstmanen in bevinden, is dit een goede tijd om stil te staan bij je innerlijke oogst. Wat heb je bereikt de afgelopen maanden? Waarom ben je daar wel of niet tevreden mee? Stem je gewenste en behaalde oogst op elkaar af en bedenk wat je een volgende keer anders wilt. Dit is een overgangstijd van buiten naar binnen, van warmte naar kou en van licht naar donker. Soms kunnen daardoor onbewuste emoties, ingevingen of prikkels opkomen. Luister naar je innerlijke stem, schrijf je dromen op (zowel nacht- als dagdromen), want ze geven inzicht in wat jij wel of juist niet verlangt. Leef volgens je eigen waarheid, niet die van de media of je omgeving. Doe eigen onderzoek, zet eigen autonome stappen en blijf trouw aan jouw hart(sverlangen). Het thema bij deze volle maan is ‘inzicht en waarheid’.

Verse Ormus C11 Gold vanaf 5 September weer verkrijgbaar


Ormus is geen proces van enkele enkele ingrediënten bij elkaar gooien, het is een voorbereiding van een algemistische produktie van de steen der wijzen uit verschillende natuurlijke componenten die al enkele dagen van tevoren klaargezet worden en 'snachts buiten moeten staan.
vannacht wordt de ormus met de volle maan van 2 september gecrëeerd en is

2 dagen daarna weer leverbaar.

De multidimensionale werking van Ormus, de Steen der Wijzen of Levens Elixer genaamd,
veroorzaakt een verandering in het lichaam.
Het creëert een transmutatie in de cellulaire structuur, wat tot effect heeft dat de cellen meer licht gaan bevatten.

maandag 3 augustus 2020

Volle maan 3 augustus 2020

Wolken en zon wisselen elkaar af, maar zodra het onbewolkt is, dan is het ook echt zomer! De volle Graanmaan wordt ook wel de Rode Maan genoemd, omdat die door de drukkende warmte een rood waas kan vertonen. In deze tijd is het goudgele graan op het land gerijpt en klaar om te worden geoogst. 

De Aarde geeft en deelt in haar overvloed. Zoals de natuur het hele proces heeft doorlopen van zaaien, groeien, rijping en oogsten, zo kunnen wij dat ook in onszelf herkennen. Juist door de inzet en de processen die je hebt doorlopen, valt er nu waarschijnlijk iets te oogsten. Het thema ‘overvloed en bestemming’ laat je stilstaan bij de rijkdom die zowel buiten jezelf als in jezelf te vinden is. Wij kunnen onze bestemming (doelen, plannen, intenties) altijd weer aanpassen aan de situatie om ons heen of aan nieuwe inzichten die we hebben opgedaan. Iedereen is een medium, op zijn/haar manier een doorgeefluik, dus luister vooral naar wat jouw innerlijke stem je meedeelt. Creatie is van binnen naar buiten, reactie van buiten naar binnen…

donderdag 2 juli 2020

voorbereidingen voor de Ormus van 5 Juli staan reeds klaar

Ormus is geen proces van enkele enkele ingrediënten bij elkaar gooien, het is een voorbereiding van een algemistische produktie van de steen der wijzen uit verschillende natuurlijke componenten die al enkele dagen van tevoren klaargezet worden en 'snachts buiten moeten staan.
vannacht staat de voorbereiding voor de deur zodat met de volle maan van 5 juli de Ormus gecrëeerd kan worden.

2 dagen daarna is de ormus weer leverbaar.De multidimensionale werking van Ormus, de Steen der Wijzen of Levens Elixer genaamd,
veroorzaakt een verandering in het lichaam.
Het creëert een transmutatie in de cellulaire structuur, wat tot effect heeft dat de cellen meer licht gaan bevatten.

Volle maan en maansverduistering 5 juli 2020

De langste dag van dit jaar hebben we inmiddels achter de rug, maar de dagen zijn nog steeds lang en het zonlicht is sterk (wanneer er geen wolken zijn). In de natuur heeft de groei van veel gewassen een hoogtepunt bereikt en gaat het nu om rijpen, om innerlijke groei, zodat later de vruchten kunnen worden geplukt. De Maan van de Kortste Nacht heeft dan ook als thema ‘rijping’. Kijk naar wat zich in jou heeft ontwikkeld de afgelopen maanden. Waarop wil jij je vooral richten? Wat wil je uitbouwen zodat het nog sterker, mooier en steviger wordt? 
Welke zaken mogen wel wat meer in het licht komen te staan? Licht geeft energie en brengt helderheid, dus gebruik dat om zicht te krijgen op een innerlijk proces en om zaken aan het licht te brengen in de buitenwereld.

donderdag 4 juni 2020

Ormus 5 Juni 2020

Vannacht stonden de voorbereidingen voor de Ormus van 5 juni weer al klaar.
De nacht van de Ormus gaat vanavond  weer aan het werk het speciaal gecreeerde shungite water is bekrachtigd tot geprepareerd zeewater met verschillende zuiverende zouten.

Dit gaat intussen 3 nachten in het maanlicht staan en wordt 9 maart gevormd tot Ormus.
Volgens de oude tradities kan Ormus alleen tijdens de volle maan gecreëerd worden.De finisching touch krijgt het proces door hierna een minimale extra hoeveelheid van Nano Gold toe te voegen
De Ormus is verkrijgbaar via deze website op het contact formulier en tevens bij Sundancer.nl
Vergeet bij het contact fomulier niet je eigen mail adres te vermelden.

Bron: Ormus-c11-gold

maandag 1 juni 2020

Volle maan en maansverduistering 5 juni 2020

Volle maan en maansverduistering 5 juni 2020
21:14 uur

De warmte neemt verder toe en de dagen lengen nog steeds. Hoewel het droog is, bruist de natuur van energie en is de groeikracht op weg naar een hoogtepunt. Steeds meer bloemen tonen hun kleuren en geven hun geur af. Het thema bij de volle Bloemmaan is ‘groeikracht en verbinding’. Om het beste uit jezelf te halen, zul je in verbinding moeten blijven met jezelf: Welke wensen of plannen heb je momenteel? Wat is nodig om hierop zicht te houden?

vrijdag 6 maart 2020

Volle maan 9 maart 2020

Volle maan 9 maart 2020 18:49 uur

Na de winterrust zetten de stijgende temperatuur en het toenemende licht langzaam een nieuw seizoen van groei in. ‘Kiemkracht’ is dan ook het thema dat bij de volle Sneeuwmaan hoort. Hoewel vele voorjaarsbloembollen al zijn uitgekomen, speelt het proces van ontkiemen zich nog grotendeels onzichtbaar af, namelijk in de grond en binnen planten en bomen. De eerste knoppen zijn al te zien, maar het nieuwe leven is nog weggestoken onder vliesjes. De informatie die van binnen ligt opgeslagen, zorgt ervoor dat de groei onder de juiste omstandigheden start. Dit magische proces speelt ook in onze binnenwereld. Als je naar binnen keert, je stiltepunt opzoekt, kun je ervaren dat je een deel bent van het Al en dat ook alles zich in een bepaalde mate in jou bevindt. De Sneeuwmaan is een goede tijd om te beseffen dat je eigenlijk alles kunt creëren wat je maar wilt. Welke plannen, doelen of wensen heb je? Welke springt daaruit en is levensvatbaar? Denk niet klein, maar groot! Waarvoor moet je al in actie komen om het te laten uitgroeien tot iets moois? Weet dat je creatiekracht hebt, dat je (met de juiste intentie en acties) jouw inspiratie kunt gaan aarden de komende tijd. Sluit je aan bij de sluimerende krachten in de natuur en ervaar dat de innerlijke magiër ook in jou huist!

vrijdag 7 februari 2020

Volle maan 9 februari 2020 (Petra Stam)

Hoewel dit normaal gesproken de koudste tijd van het jaar is op het noordelijk halfrond, doet de IJsmaan haar naam geen eer aan dit keer. We zitten nog in het winterseizoen, maar de dagen worden merkbaar langer en de aarde warmt langzaam op. Natuur en mens richten hun aandacht langzaamaan weer meer op de buitenwereld, op de lichte helft van het zonnejaar. Zoals de aarde eerst moet worden omgeploegd voordat zij het zaad kan ontvangen, is het goed om je voornemens door te nemen voordat je besluit wat je daadwerkelijk wilt zaaien. Het is niet de tijd om plannen meteen ten uitvoer te brengen, maar wel om ideeën en wensen uit te diepen en een goede basis te geven.

De volle maan staat in het sterrenbeeld Leeuw, wat een vurig gevoelsleven, energie, moed en een leeuwenhart geeft! Alles waarvoor je maar een beetje passie voelt, wordt groter ervaren en zonder blikken of blozen geuit. Het geeft creatieve expressie een boost en maakt gul en betrokken. Pas op dat je niet overal een drama van maakt, want onder deze maan kan het voelen of je iedere emotie die je ervaart bent (terwijl je emoties hebt). De Zon schijnt licht op de Maan vanuit het sterrenbeeld Waterman, waardoor er drang is naar verandering en vrijheid. Deze verlangens kunnen je motiveren in het uiten van je emoties.
Mars heeft de grootste directe invloed op de Maan: de planeet van actie werkt als een positieve katalysator op je gevoelens. Hierdoor worden daadkracht en initiatief gewekt om te handelen naar je gevoel. Intuïtief weet je wat je wilt en ook hoe je dat kunt verkrijgen. Het maakt assertief en direct, en zolang je jezelf kunt beheersen en vanuit gevoel handelt, krijg je er nog waardering voor ook.

dinsdag 14 januari 2020

Shungite een relatief nieuw ontdekt helend mineraal.

aangepast 17 06 2018: © Jeroen Ghuijs

Een relatief nieuw product duikt plotseling op binnen gezondheidsblogs op internet. Voordat ik nu halleluja roep ben ik toch het een en ander gaan bestuderen, en kan alleen maar tot de conclusie komen dat we er best positief naar kunnen kijken.
Zelf ben ik er ook volop mee aan het experimenteren en kan tot nog toe alleen maar lovend reageren, maar dat is niet zo belangrijk.
Ik heb het volgende gevonden en véél meer waarvan ook onderaan de blog de links staan.

Shungite

De Shungite is een natuurlijk mineraal met een speciaal kristalrooster gebaseerd op koolstof. Koolstof staat bekend als de basis van het leven op Aarde.
De oorsprong van Shungite, waarvan de geologische leeftijd meer 2 miljard jaar, is nog niet opgehelderd. Onder andere dat Shungite rotsen de overblijfselen zijn van de Phaeton, een planeet die op een gegeven moment had kunnen bestaan in ons zonnestelsel. U kunt de Shungite slechts in een enkel gebied op aarde vinden. Zijn molecuul structuur zijn kleine samengestelde bolletjes.
Als je deze bolletjes van koolstof in water legt  zet het de watermoleculen om, structureren ze en verlenen ze helende krachten.
Koolstof is een onmisbaar onderdeel van het leven.
Shungite is nog maar sinds kort geleden als een tot dusverre onbekende vorm van koolstof herkent, sferische holle ionen, fullerenen genoemd, worden door artsen als zeer veelbelovend genoemd.
Tot op heden konden natuurlijk voorkomende fullerenen alleen worden gevonden in de shungite. 
Dus de speciale, helende eigenschappen van dit mineraal gesteente verklaren het vermogen om de schoonheid en frisheid van de organen en systemen van het lichaam te behouden en/of aan te vullen en vertragen van het verouderingsproces.
De Karelian Shungite stenen zijn echt uniek, want tot nu toe is alleen deze Shungite site bekend over de hele wereld.Shungite Stone
Belangrijkste kenmerken van Shungite
Er zijn verschillende sites van Shungite in Karelië, waarvan  de rotsen allen enigszins verschillende fysiologische eigenschappen hebben;
maar alle gesteentemonsters die fullerenen bevatten zijn onderzocht en hebben dezelfde eigenschappen.
Eigenschappen die een positief effect hebben op mensen.
De kleur van het gesteente is afhankelijk van de samenstelling. Zij kan
zwart zijn, grijs tot asgrijs en ook andere tinten hebben.
De dichtheid van schungiet ligt tussen 1,5 en 2,4 g/m³.
De poreusheid is tot 10%.
Het is absorberend.
Het heeft een antibacteriële werking, is zeer reactief en heeft nog andere nuttige eigenschappen, maar die zijn tot nu toe weinig onderzocht


Chemische samenstelling
Koolstof - 20 tot 95
Silicium - 5 tot 60
Aluminium - tot 4
IJzer - tot 3,5
Magnesium - tot 3,5
Kalium - tot 1,5
Zwavel - tot 1,2
Calcium - tot 0,58
Fosfor - tot 0,34
en vele andere microelementen.

In de onderzochte shungite-monsters zijn geen lood- of cadmium gevonden, ook is er géén verhoogde radioactiviteit waar genomen.
Behalve de zeldzame fullerenen bevat shungite bijna alle elementen van de periodieke chemische tabel.
Bovendien wordt deze rots(shungite) gekenmerkt door zijn selectieve werking het verwijdert stoffen uit het menselijk organisme "die er niet nuttig voor zijn" en "vult het tegelijkertijd aan" met  de elementen die nuttig zijn voor de mens.
Op deze manier brengt deze combinatie het menselijk lichaam terug tot zijn innerlijk evenwicht.
Dit fenomeen is gebaseerd op de ionenuitwisselingscapaciteit
van het shungite, dat het mogelijk maakt om selectief bepaalde verontreinigingen uit het lichaam te verwijderen.
Op dezelfde manier is het shungitegesteente in staat om de hoeveelheden microelementen en eigenschappen te produceren die nodig zijn voor de mens.
Ook dit gebeurt selectief: uit de aangeboden elementen van de rots selecteert het organisme alleen wat men op dit moment tekort komt.
Op deze manier komt het lichaam geleidelijk het essentiële mineralenevenwicht, dat uiteindelijk leidt tot het herstel van de gezondheid.
Op deze wijze ontstaat het herwinnen van de energiestatus en wordt de behandeling van zoveel chronische ziekten mogelijk.

Ook de moeite waard om te weten is het feit dat de wetenschap begint te praten over het effect van mineralen op levende wezens.
na een aantal interessante observaties van in het wild levende dieren. Bijvoorbeeld een geoloog uit Siberië (Drahtwert) introduceerde het concept van "lithofagie" in 1922, dat zoveel als "stenen" eet betekent.
Hij had gemerkt dat vrijlevende dieren zoals herten, wolven, elanden of culans(soort halfapen) op de stenen af kwamen likten aan de stenen.
Tot die tijd werd aangenomen dat dieren in de natuur op een dergelijke manier zout om het gebrek aan natrium te compenseren.
Het bleek dat die dieren de stenen bezochten niets met het tekort aan zout te maken hadden.
In het kader van diepgaande studies werd het ionenuitwisselingsverschijnsel geconstateerd, dat plaatsvind tussen de stenen en levende wezens , waarin het in het levende wezen de ontbrekende elementen op neemt en storende elementen verwijdert.

Hoe maak je Shungite water
1- Het eerste wat je moet doen om je shungite te krijgen is het reinigen. Plaats het in gefilterd water en borstel met een tandenborstel voorzichtig de shungite-delen. U kunt merken dat er wat "vuil" of aardaanslag in het water terechtkomt. Blijf voorzichtig borstelen en het water verversen totdat u borstelt en het water volledig helder is. Dit is een eenvoudige en snelle methode om de shungite te reinigen. In Rusland raden ze aan om water te koken en vervolgens de shungite daar te plaatsen om het nog beter te zuiveren. Het is aan u welke methode u wilt gebruiken, ik heb nog nooit shungite gekookt in water en gebruik het borstelen, maar als de shungite die je krijgt (uit andere bronnen dan ik) is echt vuil, de tweede methode wordt aanbevolen.

2- In een grote glazen pot plaats 1 tot 3 liter water en voeg 8-12 stukken shungite per gallon. Laat het minstens 4-6 uur rusten (minimaal) dan kunt u beginnen met het drinken van het water.
Als het water bijna op is, 's avonds voor het naar bed gaan de pot bijvullen met nieuw water en 's nachts met de shungite laten staan. De volgende dag staat het voor u klaar om te drinken.
Je kunt natuurlijk ook een glazen kan eventueel met kraantje aanschaffen en daar een grotere hoeveelheid mee aanmaken.
let op zet deze niet in direct zonlicht in verband met algengroei."Shungite - The Secret Russian Stone"
De mysterieuze Rock Shungite heeft vele krachten en voordelen waarvan er veel waarschijnlijk nog onontdekt zijn. Bekijk deze video om een beetje te leren over hoe u shungiet in uw dagelijkse routine kunt opnemen. voordelen voor allergieën voor pijn en pijn op uw huid en het heeft ook antikanker eigenschappen die echt geweldig zijn in deze tijd en ook elektromagnetische stralingsbescherming eigenschappen.
  


Gaat Karelian Shungite de strijd aan met kanker?
Er is alle reden om te zeggen dat shungite nauwelijks is onderzocht in de afgelopen jaren, ook al is het een enorm oud mineraal. 
In de loop van de tijd, vonden de wetenschappers heel wat elementen van het periodieke lijstje in zijn structuur. 
Bijzonder wetenschappelijk belang wordt opgewekt door koolstof met holle Bolionen, dat Fullerenen wordt genoemd. Fullerenen zijn volgens de artsen verschillende stoffen, die het menselijk lichaam ten goede komen doordat ze de zwarte steen en het geneeskrachtige mineraal omzetten.

Oncologen en patiënten hebben ambitieuze anticipaties met betrekking tot shungite. Omwille van een argument, kan men zeggen dat na overvloed van experimenten op mensen de resultaten significante implicaties voor patiënten toonden. 
Shungite droeg bij aan het herstel van bloedparameters van 4 maanden tot 2 weken voor degenen die eerder een behandeling van bestralingstherapie onderging.

In essentie toonden experimenten aan dat fullerenen, die shungite samenstellen, effectief het hematopoëtische systeem herstellen (hematopoiesis is het proces van de ontwikkeling van bloedcellen) en de rode bloedcellen beschermen, niet alleen voor bestraling, maar ook erna. Daarom naderen alle bijwerkingen van chemotherapie en bestralingstherapie nul, terwijl kwaadaardige tumoren drastisch vertragen in 1,5-2 keer.

Toch moet men begrijpen dat shungite niet kan worden gebruikt als hele remedie; het slaagt erin om het destructieve proces te vertragen, maar niet om het volledig te stoppen. Onnodig te zeggen, dat ondanks de enorme reeks van effectieve experimenten en positieve gevolgen shungite nog steeds niet wordt geprezen in de medische anti-kanker procedures en ook de huisartsgeneeskunde is er eg voorzichtig mee.

De procedure voor verificatie en verdere acceptatie van een nieuwe geneesmiddel is namelijk erg omslachtig en complex. Het loopt ook tegen problemen met tijd, geld en bureaucratie. 
Daarom, in dat perspectief zou shungite kunnen worden opgenomen in de lijst van geverifieerde genezende geneesmiddelen tegen kanker, Het is gewoon een kwestie van tijd.

Diverse bronnen op internet:     A-Shungite
                                              Youtube
                                              Shungite-chi
                                              crystalhealingforwomen
                                             Sundancer

De multidimensionale werking van Ormus, of ook wel de Steen der Wijzen genoemd

De multidimensionale werking van Ormus, de Steen der
Wijzen of Levens Elixer genaamd veroorzaakt een verandering in het lichaam.
Het creëert een transmutatie in de cellulaire structuur, wat tot
effect heeft dat de cellen meer licht gaan bevatten.
Ormus werkt in op alle multidimensionale niveaus en kan er voor zorgen dat de linker- en de rechter hersenhelft meer in balans komen.


Ook kan Ormus gezien worden als een antiaging-Engels (antiveroudering) middel.
Ormus kan slapende zintuigen activeren die van nature latent al
aanwezig zijn zoals: helderziend, verhelderend, telepathie, etc.
Ormus kan DNA strengen activeren waardoor we een sterkere
connectie krijgen met onze innerlijke bron. DNA strengen zijn Kristallijnen structuren die informatie zenden en ontvangen.
In Ormus is goud in Subatomaire staat aanwezig en daaraan zijn toevoegingen gedaan, deze kunnen helpen bij het herstellen van het functioneren van je DNA en bij het versturen en ontvangen van informatie.


vrijdag 10 januari 2020

Nieuwe Ormus wordt weer vannacht op Alchemistische wijze gemaakt

Vandaag 10 Januari eerste volle Maan mét maansverduistering.
De nacht van de Ormus gaat vanavond  weer aan het werk en is al weer sinds 3 dagen aan de gang en gaat na deze nacht nog een dag of  3 door.
het speciaal gecreeerde shungite water is bekrachtigd tot geprepareerd zeewater met verschillende zuiverende zouten.

Dit heeft intussen 3 nachten in het maanlicht gestaan en wordt vannacht gevormd tot Ormus.
Volgens de oude tradities kan Ormus alleen tijdens de volle maan gecreëerd worden.De finisching touch krijgt het proces door hierna een minimale extra hoeveelheid van Nano Gold toe te voegen
De Ormus is verkrijgbaar via deze website op het contact formulier en tevens bij Sundancer.nl
Vergeet bij het contact fomulier niet je eigen mail adres te vermelden.

Bron: Ormus-c11-gold

Volle maan en maansverduistering 10 januari 2020 (Petra Stam)


 Hoewel het winter is, blijven grijze wolken, regenbuien en temperaturen net boven nul het weer bepalen. Deze eerste volle maan in het nieuwe jaar schijnt een fel licht door de nieuw geopende deur, zodat je een glimp kunt opvangen van wat jij wilt laten groeien de komende maanden. Het kan gaan om een voornemen, een idee of project, alles waarvan je ervaart: ja, dát voelt goed, daar wil ik voor gaan!

Bij de afgelopen nieuwe maan heb je wellicht gevoeld wat je niet wilt meenemen in een nieuwe cyclus, zodat er ruimte komt voor iets anders, en beseft welke ervaringen of successen je wel meeneemt. Een volle maan vraagt je te luisteren naar je dromen. Word je bewust welke deuren je (verder) wilt openen nu het donkerste deel van het jaar achter ons ligt en het wiel de andere kant op gaat bewegen. Het is een tijd om optimistisch te zijn en de uitdaging aan te gaan voor een nieuwe start.